Project LED op de RehobothschoolProject LED is de naam voor de periode 2017-2020 waarin op de Rehobothschool het werken in de cloud met mobiele devices wordt ingevoerd. En wel zo dat door het gebruik van Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT) de kinderen die op onze school zitten in deze 21e eeuw tot gemotiveerd leren komen en hun talenten meer en meer gaan ontdekken en inzetten.Vaardigheden 21e eeuw

De 21th century skills zijn grotendeels niet zulke nieuwe vaardigheden. Ze worden wel steeds belangrijker om te beheersen in deze 21e eeuw. Met name de ICT-vaardigheden zijn nieuw ten opzichte van de vorige eeuwen. Zeker nu steeds meer "in the cloud" gebeurt.

ICT = Hulpmiddel

Soms wordt ICT wel een gepresenteerd als het belangrijkste onderwerp voor het onderwijs in de 21e eeuw. Wij benadrukken graag dat ICT "slechts" een hulpmiddel is. Dit hulpmiddel gaat een steeds grotere plaats innemen; dat wel. 

School = GEbouw + internet

Vroeger leerde je vooral op school. Steeds meer leren kinderen ook via het internet. Leren wordt steeds meer plaats- en tijdonafhankelijk. Uit onderzoek blijkt desalniettemin voortdurend dat de leerkracht een cruciale rol heeft om tot leren te komen.